079-260 00 60 en 06-2783 6606

Veelgestelde vragen (FAQ)

Ik zie in uw dienstenoverzicht overal tarieven bij staan. Dit was toch altijd gratis?

Gratis is het advies wat u kreeg nooit geweest. Als u bij een adviseur een verzekering of een hypotheek sloot, werd de adviseur door de betreffende maatschappij betaald door middel van provisie. Bij hypotheken lag dit percentage over het algemeen tussen de 1% en 2% van het hypotheekbedrag. Ook over de levensverzekering werd aan de adviseur een provisie toegekend die op kon lopen tot 4 % van de totaal te betalen premie. Per saldo betaalde u dus best wel veel voor de geleverde dienst! Daar wij menen, dat wat wij rekenen in verhouding moet staan tot de dienst die wij leveren, zijn wij, vooruitlopend op veranderde wetgeving, afgestapt van de provisiebetaling. Dit betekent, dat wij geen provisies van maatschappijen ontvangen, zodat onze onafhankelijkheid ten alle tijden gegarandeerd is. Tevens worden de maandlasten hierdoor ook lager voor uw hypotheek en verzekeringen!

Kan ik er ook voor kiezen om toch via provisie de kosten van het advies mee te betalen?

Op zich kan dit nog wel. Er is momenteel wel een wet in ontwikkeling, die betaling via provisies gaat verbieden. Zoals het zich nu laat aanzien zal dit verbod op 1 januari 2013 ingaan.

Moet ik elke keer als ik een vraag heb over mijn pensioen of over mijn hypotheek het genoemde adviestarief betalen?

In principe niet. Zodra wij de eerste keer met u het adviestraject zijn ingegaan heeft u het standaard tarief reeds voldaan, waarna u bij ons in de beheersfase komt, waarvoor het beheerstarief geldt. Mochten er situaties zijn die niet gedekt zijn door onze tarievenstructuur, zullen we dat tijdens onze eerste kennismaking met u opnemen, en speciaal voor uw situatie een offerte maken die kan afwijken van de genoemde tarieven.